Geïmpregneerde palen, elektriciteitspalen en Telefoonpalen - NFC 67100 - EDF palen

Huet Bois produceert, autoclave geïmpregneerde, elektriciteitspalen voor luchtlijnen zowel voor midden spanning en laagspanning. Deze bovengrondse  lijnen bedragen ongeveer 75% van het distributienet en bestaan uit beton of hout, de oudere lijnen zijn nog voorzien van ongeïsoleerde kabels waarbij de recentere lijnen getorsadeerde kabels gebruiken.

Huet Bois is groothandelaar in elektriciteit en telefoonpalen, deze handel is voornamelijk gericht op de export naar Afrika, de houten palen worden in containers geladen en per boot verscheept, dit is het meest ecologische en goedkoopste vervoermiddel.

Onze telefoon en elektriciteitspalen (EDF en France Telecom )zijn beschikbaar van 7meter tot en met 19meter, de meest voorkomende lengtes zijn 9meter en 12meter,

Hierbij respecteren we de norm NF C 67-100 die bepaald welk hout toepasselijk is (epicea, Douglas, lork, den, spar) welke behandeling, autoclave, zout of creosote, behandelingen tegen agressie van insecten (termieten), paddenstoelen/ schimmel

De hoofdbelangen (S140, S190, S225) eveneens als de ontvangst modaliteiten.

Voor elektriciteitspalen zijn meestal de harshoudende houtsoorten die in aanmerking komen, dit voornamelijk door hun technische en mechanische kwaliteiten.

De afmetingen en draagkracht worden bepaald in functie van de geleidende kabels die moeten worden ondersteund. De houten pilaren zijn uiteraard heel robuust doordat ze in massief hout zijn en hun mechanische en dragende karakteristieken behouden

Onze productie van elektriciteitspalen bestaat uitsluitend uit epicea.

Inderdaad dit is het enige houtsoort beschikbaar in Wallonië als het gaat over karakteristieken zoals, lengte en rechtlijnigheid. Niettegenstaande het feit dat dit lokaal hout groeit in de hoogtes van onze Ardense bossen, wat een langzame groei en gespannen groeiringen toelaat.

Onze Site is uitgerust met industriële meting apparatuur, die elke boomstam scan voor het snijden. Omdat afvalherstel onze prioriteit is, hebben we een systeem op punt gezet dat de maximale rechtlijnigheid van elke boomstam wordt geoptimaliseerd zowel in de lengte als de diameter, zodanig dat er geen cm verloren gaat bij het versnijden.

De houten lijnpalen maken deel uit van de producten met de meeste toegevoerde waarde en ondergaan een ontschors (worden geschaafd in Frankrijk) droog en impregnatie procedure. Het hout dat hiervoor in aanmerking komt is dus ‘’gezond’’ (zonder schimmels) loodrecht en beantwoorden aan alle eisen en criteria die men verwacht.

Door ons te vertrouwen, bent u verzekerd van een kwalitatieve service respect voor de ‘’in time delivery’s’’, doordat wij de hele productiecyclus eigenhandig behandelen.

Dit staat ons toe om heel competitief te zijn op korte termijn ‘’Van bos aan huis’’.

We zijn gecertifieerd Bois Local en PEFC 04-03-90, wat onze productie niet enkel duurzaam maakt, maar door zijn geografische nabijheid ook een kwaliteitslabel meegeeft.

We houden van de natuur en onze planeet, daar hechten we heel veel belang aan, milieubewust werken in een kort circuit is een prioriteit.

Het impregneren wordt in onderaaneming behandeld door één van onze historische partners, dit omwille van zijn bekwaamheid en kwalitatieve medewerking.

Gecertifieerd ISO 14001 delen wij dezelfde milieuvriendelijke waarden aangezien de strikte grond en water normen uiterst belangrijk zijn voor elk van ons.

Onze partner werkt met stoffen die een minimale ecologische impact hebben op ons milieu (nieuwe creoste WEI type C en zout vrij van Chrome en Arsenicum: zout KDS)

Creosote is een olieachtig product, ontstaat uit het distilleren van kolen en is onoplosbaar in het water en niet bijtend voor metaal. Dit type impregnatie autoclave gebeurt op temperatuur, doordat de creosote verhard bij koude. Deze procedure is kenmerk van duurzaamheid voor elke lijnpaal en garandeert een lange levensduur zowel in zeer warme en vochtige streken ter wereld.

Als 3de generatie bosbouwers, zijn we bewust dat het waarderen van onze bossen onze productie ten goede komt.

Het fabriceren van lijnpalen is onder controle en elk stadium van de productie is en wordt nauwkeurig opgevolgd, vochtigheidsgehalte, voor en na de impregnatie, met kwaliteitscontroles en rapporten over de hoeveelheid aan product er wordt geïnjecteerd evenals de onder druk cyclus van elke productie.

De behandelings procedure van autoclave heeft zijn voordelen, het staat toe de levensduur van het hout te verlengen.

Vandaar dat onze lijnpalen op natuurlijke wijze worden gedroogd, wat wij uiteraard om ecologische redenen ook aanprijzen, niettegenstaande dat als de tijd of de weersomstandigheden ons de natuurlijke droogcyclus niet toelaten dan, drogen we het hout op industriële wijze zodat dat we een vochtigheidsgraad behalen van 30% en 35%, zodanig dat een kwalitatieve impregnatie kan volgen.

De Impregnatie verlengd de levensduur van de lijnpalen behoorlijk, daar zij in contact zij met de vaste grond en zware weersomstandigheden, hoge temperaturen en insecten agressies ondergaan.

Met autoclave dringt het product tot aan de kern door middel van hoge druk procedure, wat de lijnpaal zal beschermen. Het gebruik van creosote wordt meestal aanbevolen voor landen waar men termieten aantreft, vooral in tropische gebieden waar droogte en vocht voorkomen.

De behandelde lijnpalen zijn ecologisch en kunnen daarna worden gerecycleerd mits op hoge temperatuur er geen kans op lekken van de creosot mogelijk is.

De lijnondersteuningen in massief hout (niet in strips-geplakt) voordeliger dan beton of stalen pilaren.

  • Hun gewicht (minder zwaar) vergemakkelijkt het transport en de plaatsing (is veel goedkoper aan transport)
  • Hun prijs / gewoon goedkoop
  • Hun elasticiteit: een houten paal mag barsten en zal niet breken. De flexibiliteit van de lijnpalen en de vervorming zijn geen hindernis voor de kleine druk die er wordt op uitgeoefend, Dit maakt plaats voor een betere verdeling van het gewicht en druk zowel voor Hoogspanning als Laagspanningsnetwerken.

Huet Bois heeft talrijke referenties in West en Centraal Afrika evenals de Caraïben.

Onze partners zijn bedrijven verantwoordelijk voor telecom en elektriciteit projecten.

Huet Bois is de grootste producent in het domein van Rondhout. We produceren op vier verschillende lijnen verdeeld over twee locaties en handelen 400m3/dag.

Onze industriële droger laat on toe heel reactief te zijn op elk moment en korte termijn contracten na te komen. Wij organiseren elk transport tot de dichtstbijzijnde bestemming, waar u nog enkel uw containers in ontvangst hoeft te nemen.

Populaire zoekertjes : Paaltjes, steunpalen, weidepalen, en palen & omheiningspaaltjes

Wooden elektrische palen en telefonische palen

Huet Bois is een erkende speler op het vlak van de levering van telephonische palen et elektrische palen over de hele wereld. De levering van onze palen gebeurt echter enkel per container (grote export) of volledige vrachtwagen (Europa).

Aarzel niet contact met ons op te nemen om een bestek aan te vragen.